Ons bestuur bestaat uit:

 • Wim van Wijk (voorzitter)
 • Hennie Beenen (secretaris)
 • Karin Boekhorst (penningmeester)
 • Theo Engel (bestuurslid)
 • Rogier Schinkel (bestuurslid)

Het bestuur heeft tot taak dat:

 • de vereniging zich op een correcte wijze naar buiten presenteert;
 • er het gehele jaar door activiteiten voor de leden worden georganiseerd;
 • de financiën op een correcte wijze worden beheerd;
 • er een goed contact blijft met de sponsoren;
 • het clubblad “JOURNAL DE CYCLOPIK” regelmatig verschijnt;
 • er jaarlijks een Algemene Leden Vergadering wordt gehouden.

Oprichting

Het was Nico van Vreeswijk die, al fietsend in de omliggende polders, regelmatig dorpsgenoten op een racefiets tegenkwam.
Dit deed bij hem de vraag rijzen: zou het niet mogelijk zijn om een toerfiets vereniging op te richten? Hij wist enkele fietsfanaten voor zijn idee warm te krijgen en in het najaar van 1995 werd er in het dorpshuis van Lopik een bijeenkomst gehouden met als doelstelling te peilen of er voldoende interesse zou zijn. De opkomst was groot en er werd besloten onder de aanwezige potentiële leden een enquête te verspreiden. De uitkomst van deze enquête werd in januari 1996 gepresenteerd en deze was zo positief dat het resulteerde in de oprichting van de vereniging. 

Toenmalige bestuur

  Bestuur in 1996:

 • Arie van den Ende (voorzitter)
 • Nico van Vreeswijk (secretaris)
 • Hennie Broekhuizen (penningmeester)
 • Wim Volle
 • Wim Roskam

Doel

De vereniging stelt zich ten doel om:

 • voor de sportieve toerfietsers meerdere trainingsritten per week te organiseren. De trainingen worden georganiseerd op de dinsdagavond, donderdagavond, zaterdag en zondagmorgen;
 • het maandelijks organiseren van een clubtocht vanuit één van de 9 kernen van de gemeente Lopik, uitsluitend bestemd voor leden van de vereniging;
 • deel te nemen aan toertochten, al dan niet georganiseerd en uitgepijld door andere verenigingen, zowel in Nederland als daarbuiten;
 • zich in te zetten voor de inwoners van de 9 kernen van de gemeente Lopik, die in aanmerking komen voor een lidmaatschap. Inwoners van de randgemeenten, te weten: Schoonhoven, De Vlist, Oudewater, Montfoort en IJsselstein kunnen eveneens lid worden, tenzij er een wachtlijst is. Inwoners van buiten de 9 kernen van Lopik en de randgemeenten, kunnen alleen lid worden indien er op enigerlei wijze een relatie is met Lopik en indien het bestuur unaniem akkoord gaat. De vereniging behoudt zich het recht voor een ledenstop in te voeren.

 Toertocht Commissie:

 • Floré Mulder
 • Jan van Lieshout
 • Theo Engel
 • Johan de Bruijn
 • Kees Kok

Trainingen

Veiligheid
Binnen de vereniging geldt een aantal afspraken:

 • tijdens clubactiviteiten is het dragen van een fietshelm verplicht;
 • ligfietsen en speedpedelecs zijn in het peloton niet toegestaan;
 • als het aantal deelnemers aan een fietstocht groter is dan 14 personen, dan wordt er gesplitst met voldoende afstand tussen de beide dan geformeerde groepen, opdat auto’s veilig kunnen inhalen, in- en weer uitvoegen.

Trainingscategorieën
Er zijn vijf categorieën vastgesteld, zodat je kunt kiezen (afhankelijk van je ervaring en conditie) aan welke groep je wilt deelnemen:

 • A groep snelheid ongelimiteerd dus altijd meer dan 35 km/uur, als de omstandigheden, wind en veiligheid dit toelaten
 • B groep maximum van 35 km/uur
 • Toer groep met een maximum van 30 km/uur
 • C groep met een maximum van 27 km/uur
 • D groep met een maximum van 25 km/uur.

Vertreklocatie
De trainings- en clubritten vertrekken vanaf het terrein voor de sporthal “De Wiekslag” te Lopik, tenzij anders vermeld.

Trainingstijden

Dinsdag- en donderdagavond: 
De vertrektijden zijn in het voorjaar en najaar voor alle groepen 18.30 uur. Vanaf de eerste dinsdag in mei t/m de laatste dinsdag of donderdag in augustus is de vertrektijd voor alle groepen 19.00 uur.

Donderdag C-groep: vertrektijd 09:00 uur.

Zaterdag: Vertrek meestal rond 9:00 uur, afwijkende tijden worden gecommuniceerd via Whatsapp-groepen.

Zondag A en B-groep: Vertrek om 8.30 uur, afstand van circa 80 km, met een koffiestop onderweg. Echter op de eerste zondag van de maand wordt tijdens de zomertijd om 8.00 uur vertrokken voor ‘n langere afstand. 
In de wintermaanden november t/m februari wordt er op zondagmorgen om 9.15 uur gestart, de ritten zijn dan circa 70 km en ook meestal vergezeld van een koffiestop.

Zondag C-enioren vertrektijd 09:15 uur (zomer en winter).

Clubtochten
Ook zijn er clubtochten in het weekend,  afwisselend op zaterdag of zondag, zie daarvoor het jaarprogramma van de WTC dan wel de Activiteitenpagina op deze website.

Mountainbike/Gravelbike
In de wintermaanden zijn er ook leden die er opuittrekken met de MTB of gravelbike. Initiatieven hiertoe worden bekend gemaakt via de Whatsapp-groepen.

Kleding en kledingvoorschrift

Tijdens de clubtochten, maar ook bij de trainingsactiviteiten wordt gefietst in clubtenue. 
Onze kleding kan uitsluitend besteld worden via de webshop van Bioracer. In het assortiment hebben we de keuze gemaakt om van de basis SPORT lijn over te stappen naar de RACE PROVEN line. Dit betekent, dat we in kwaliteit van de kleding twee stappen vooruit doen qua comfort, fitting e.d. 
De prijzen zijn hierdoor (met name bij de broeken) ook hoger dan we in het verleden gewend waren.  

Hoe werkt het?

Ga naar ‘onze’ webshop
Maak een account aan via de knop REGISTREER en onthoud je inloggegevens.
(je mag zelf je eigen wachtwoord aanmaken)
Log in met je geregistreerde gegevens.
Het tabblad “Categorieën” geeft de verschillende kledingstukken weer, die besteld kunnen worden, per product staat er een toelichting en maatvoering bij.
Vul je bestelling in en betaal met i-Deal.

Bestelperiode en aflevering.
Bestellen is uitsluitend mogelijk gedurende de bestelperiode, buiten deze bestelperiode is het inloggen op de webshop namelijk niet mogelijk en verschijnt het bericht: 
“Er zijn momenteel geen projecten beschikbaar”.

Al onze bestellingen worden verzameld en in zijn totaliteit aan ons (de WTC) verzonden. 
De individuele bestellingen worden bij Gabe Bergstra afgeleverd, waar een ieder deze kan ophalen.

Basiskledingpakket voor nieuwe leden:
Nieuwe leden, die nog een kledingstuk uit het basispakket tegoed hebben, moeten deze ook zelf bestellen. (Het prijsverschil wordt achteraf verrekend/terugbetaald).

Het basispakket bestaat uit de artikelen:

 • Jersey SS Prof Bodyfit (shirt korte mouw)
 • Prof Jersey LS Tempest Light (shirt lange mouw)
 • Bibshort Race Proven 2.0 Lycra (korte broek)

Als je nog (aanvullende) vragen hebt over de kleding en/of het bestellen, neem dan contact op met Wim van Wijk.

Reserveren Fietskar

Onze fietsclub beschikt over een fietskar waarmee 10 racefietsen (met of zonder schijfremmen) vervoerd kunnen worden.
Deze kar staat in het bedrijfspand van Ravesteijn IJsselstein BV, Handelsweg 6 te IJsselstein.
Als je deze kar wilt gebruiken, neem dan ruim van te voren contact op met: